News, press releases & events
 

VINPRO HERVAT WIETA-ONDERSTEUNING

19/06/2013

Die VinPro-direksie het besluit om Wieta (Wine Industry Ethical Trade Association) opnuut te ondersteun as ’n voertuig vir etiese handel-akkreditasie in die wynbedryf, en het sy moratorium op ’n subsidie van R2 500 per produsent of kelder wat volle Wieta-akkreditasie behaal, op te hef.

Dit volg nadat VinPro in November 2012 beide sy ondersteuning van die Wieta-kode en sy subsidie opgehef het, vanweë betrokkenheid van sekere belangegroepe wat op die Wieta-raad dien by insidente van geweld en intimidasie wat met stakings deur plaaswerkers gepaard gegaan het.

VinPro het na deeglike oorweging deur sy raad, sy lede ingelig dat goeie vordering gemaak is met die herposisionering van Wieta, insluitend:

  • Sterker produsente-verteenwoordiging deur twee VinPro/WKSA-verteenwoordigers en een primêre produsente-verteenwoordiger benewens Salba- en Wosa-raadslede.
  • Bekragtiging van ’n gedragskode en strenger korporatiewe bestuur, wat groter aanspreeklikheid van individue en hul organisasies vereis en die vertroulikheid van produsente-inligting verseker.
  • Belyning van die Wieta-kode met Arbeidswetgewing en internasionale kodes.

“VinPro is tevrede dat die gedragskode die vrese rondom moontlike negatiewe optrede van raadslede so sterk moontlik aanspreek. Dit geld vir alle verteenwoordigers en hul organisasies om optrede wat strydig is met die Wieta-kode of SA-wetgewing te reguleer en korporatiewe verantwoordelikheid te beoefen,” sê VinPro se uitvoerende direkteur, Rico Basson.

“Die struktuur van die breë verteenwoordende Wieta-raad is saamgestel volgens die betrokke organisasies en nie individue nie. Nóg VinPro, nóg enige ander deelnemende groepering kon voorskryf wie deur die onderskeie belangegroepe genomineer word.

“Die invloed van die buitelandse mark op die langtermyn volhoubaarheid van die Suid-Afrikaanse wynprodusent kan nie oorbeklemtoon word nie. Dít weens ’n steeds groter vereiste van etiese, aanvaarbare handelspraktyke by oorsese wynhandelaars.”

VinPro het beklemtoon dat deelname aan Wieta ’n vrywillige keuse is.

By die Wieta-jaarvergadering einde Mei is die produsente-inspraak versterk deur die volgende verteenwoordiging: VinPro, WKSA, Salba, Wosa en ’n primêre produsent-verteenwoordiger. VinPro sal dus twee individue op die raad hê wanneer VinPro en WKSA se samesmelting gefinaliseer is. Arbeidsverteenwoordigers sluit Bawusa, Fawu, Women on Farms en Centre for Rural and Legal Studies in.

WANPERSEPSIES EN VRAE OOR WIETA